Αρχείο ανακοινώσεων

25/11/2020: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης - συγκρότησης επιτροπών της Κοσμητείας ΣΕΓΔ για το έτος 2021
29/10/2020: ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΔΠΘ_ COVID19
29/10/2020: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων στέγασης των πρωτοετών φοιτητών για το ακαδ.έτος 2020-2021 στην πόλη της Ορεστιάδας
23/07/2020: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογήςΠροέδρου και Αν.Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της ΣΕΓΔ
22/07/2020: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων εκλογήςΠροέδρου και Αν.Προέδρου του Τμήματος ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ της ΣΕΓΔ
17/07/2020: Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου & του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. για τη διετία από 1-9-2020 έως 31-8-2022
17/07/2020: Ανακήρυξη υποψηφίων για το αξίωμα του Προέδρου & του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ. για τη διετία από 1-9-2020 έως 31-8-2022
09/07/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ-ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑ <<ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΣΚΗ>>
25/06/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
25/06/2020: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΣΕΓΔ ΤΟΥ ΔΠΘ ΜΕ ΔΙΕΤΗ ΘΗΤΕΙΑ
15/06/2020: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 9
09/06/2020: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021
13/05/2020: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες έτους 2021
30/04/2020: Ανακοίνωση για τη σίτιση των φοιτητών του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης
12/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ
12/03/2020: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΣΙΤΙΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΔΠΘ ΑΠΟ Β ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΩΣ ΠΤΥΧΙΟ
03/03/2020: Στέγαση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021(από Β' έτος έως πτυχίο).
03/03/2020: Σίτιση Φοιτητών ακαδημαϊκού έτους 2020-2021(από Β' έτος έως πτυχίο)
12/02/2020: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΝΕΑ ΓΕΩΡΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ>> & ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TROPHY-ΤΡΟΦΗ CHALLENGE
12/02/2020: ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ <<ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ>> & ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ TROPHY-ΤΡΟΦΗ CHALLENGE
06/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
06/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Τ.Ε.Π ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
06/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
06/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.ΔΙ.Π ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
04/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΤΗΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
04/12/2019: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ Ε.Ε.Π. ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ ΟΡΓΑΝΟ ΚΟΣΜΗΤΕΙΑΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
04/12/2019: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης - συγκρότησης επιτροπών της Κοσμητείας ΣΕΓΔ για το έτος 2020
19/11/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ Ε.Ε.Π,Ε.ΔΙ.Π ΚΑΙ Ε.Τ.Ε.Π. ΣΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΗΣ Σ.Ε.Γ.Δ.
03/10/2019: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2018-2019από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
26/09/2019: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΒΕΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
25/09/2019: Υποτροφίες της Γερμανικής Υπηρεσίας Ακαδημαϊκών Ανταλλαγών (DAAD)
23/09/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Έγκριση δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 9
19/09/2019: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-2020
16/09/2019: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Έγκριση δαπανών Τακτικού Προϋπολογισμού της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 6
13/09/2019: Χορήγηση 2 (δύο) υποτροφιών σε Έλληνες υπηκόουςαπό την κυβέρνηση του Μεξικού
13/09/2019: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΞΙΚΟΥ
04/09/2019: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΈΤΟΣ 2019-2020 ΤΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΝ ΑΡΩΓΗΣ ΑΠΟΡΩΝ ΜΕΣΣΗΝΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
20/03/2019: Πρόγραμμα Σύγχρονων Κινεζικών Σπουδών στο Renmin University της Κίνας - Υποβολή αιτήσεων ηλεκτρονικά μέχρι 30-3-2019
20/03/2019: Εθνικός διαγωνισμός για την Ελληνική συμμετοχή στον 31ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων (EUCYS 2019)
14/03/2019: Εθνικό Πρόγραμμα Υποτροφιών της Σλοβακίας για το ακαδ. έτος 2019-2020
14/03/2019: Επιστημονικό Συνέδριο για τις "Παθογένειες της Ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και προτάσεις υπέρβασής τους"
14/03/2019: Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ακαδ. έτους 2017-18, Κληροδότημα "Αφών Ζωσιμά"
14/03/2019: Προκήρυξη υποτροφιών μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών ακαδ. έτους 2017-18, Κληροδότημα "Ζωής Σούτσου"
14/03/2019: Κάλεσμα σε φοιτητές για συμμετοχή στο Google Summer of Code από τον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ
14/03/2019: Ενημέρωση συνεχόμενης λειτουργίας Χιονοδρομικού Κέντρου Φαλακρού Δράμας για τη διευκόλυνση των επισκεπτών του
04/03/2019: Πρόσκληση 3ης ετήσιας εσπερίδας για την Ποιότητα του Ελληνικού Βαμβακιού -ΔΠΘ 6-3-2019 ώρα 17:00 - Ορεστιάδα
04/03/2019: Υποτροφίες Αριστείας για σπουδές μεταπτυχιακού επιπέδου στη Γαλλία - Υποβολή αιτήσεων έως 15-5-2019
22/02/2019: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες της κυβέρνησης της Κίνας - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 1-4-2019
22/02/2019: 5ο Διεθνές Θερινό Πανεπιστήμιο "Ελληνική Γλώσσα, Πολιτισμός και ΜΜΕ" - Σύρος 7-14/7/2019 - Πλήροφορίες εγγραφών
22/02/2019: Υποτροφίες Ουγγαρίας - Αιτήσεις μέχρι 28-2-19 για Προπτυχιακές σπουδές και έρευνα, και έως 14-3-19 για θερινά σεμινάρια
22/02/2019: Προκήρυξη 45 θέσεων σε Προγράμματα Μορφωτικών Ανταλλαγών για μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και Υποψήφιους Διδάκτορες
22/02/2019: Υποτροφίες Σλοβακίας, Σλοβενίας, Τσεχίας για Προπτυχιακές, Μεταπτυχιακές Σπουδές - Έρευνα (Δικαιολογητικά - Προθεσμίες)
18/02/2019: Προκήρυξη Δωδεκανησιακού Ιδρύματος Υποτροφιών, για μεταπτυχιακές σπουδές επιπέδου master - Αιτήσεις μέχρι 28-2-2019
18/02/2019: Προκήρυξη υποτροφιών του Ιδρύματος Μελίνα Μερκούρη σε αποφοίτους ελληνικών ΑΕΙ - Αιτήσεις μέχρι 7-6-2019
14/02/2019: ΔΟ.ΣΥ.Π. Εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής για τη σημασία της "Επικοινωνίας: Φραγμοί και Γέφυρες" - Δηλώσεις συμμετοχής
04/02/2019: Προκήρυξη 5ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού λογοτεχνικής έκφρασης εφήβων και νέων - Προθεσμία συμμετοχής: 1-7-2019
31/01/2019: Υποτροφίες Λετονίας για έλληνες φοιτητές και ερευνητές για το ακαδ. έτος 2019-2020 - Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 1-4-2019
25/01/2019: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης - συγκρότησης επιτροπών της Κοσμητείας ΣΕΓΔ για το έτος 2019
25/01/2019: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης ανάδειξης - συγκρότησης επιτροπών της Κοσμητείας ΣΕΓΔ για το έτος 2019
23/01/2019: Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησίας περιόδου 2019-2020 - Υποβολή αιτήσεων μέχρι 1-3-2019
23/01/2019: Υποτροφίες από τη Γαλλία για Έλληνες νέους ερευνητές - Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 30-4-2019
15/01/2019: Επιστημονικό Συνέδριο WAVE 2019 - Θεσσαλονίκη, 4 έως και 7 Απριλίου- Πληροφορίες διαφωνισμού επίλυσης προβλημάτων
10/01/2019: Υποτροφίες Τουρκίας 2019 για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές - Αιτήσεις από 15-1-2019 έως 20-2-2019
12/12/2018: Παράταση αναστολής της διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του Δ.Π.Θ. μέχρι και τις 14-12-2018
07/12/2018: Αναστολή διδακτικής διαδικασίας σε όλα τα Τμήματα του ΔΠΘ, ως διαμαρτυρία για την εξαγγελία Ίδρυσης 4ης Νομικής Σχολής στην Πάτρα
04/12/2018: ΔΟ.ΣΥ.Π. Εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα τη "Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο" στις 12/12/2018
30/11/2018: ΔΟ.ΣΥ.Π. Εργαστήριο συμβουλευτικής με θέμα τη "Μετάβαση στο Πανεπιστήμιο" - Πληροφορίες και Δηλώσεις Συμμετοχής
26/11/2018: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού της Κοσμητείας ΣΕΓΔ
20/11/2018: Συμμετοχή φοιτητών σε διεθνή έρευνα για την επιχειρηματικότητα - Συμπληρώστε online το ερωτηματολόγιο
20/11/2018: Ορθολογική Λίπανση Καλλιεργειών (αρώσιμες και πολυετείς) - Ενημερωτική εσπερίδα στις 5-12-2018
20/11/2018: Θέματα Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, 10ος Τόμος: Περιβαλλοντική Πολιτική: Καλές Πρακτικές, Προβλήματα και Προοπτικές
20/11/2018: Υποτροφίες της κυβέρνησης του Ισραήλ σε Έλληνες υπηκόους για το ακαδ. έτος 2019-2020
09/11/2018: ΔΑΣΤΑ: Σεμινάριο για την επαγγελματική αποκατάσταση των αποφοίτων της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας
01/11/2018: Εγγραφές αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση από 1-11-2018 έως και 9-11-2018 - Δικαιολογητικά
29/10/2018: Επιχορηγούμενες ευρυζωνικές συνδέσεις για προπτυχιακούς φοιτητές ακαδ. έτους 2018-2019
24/10/2018: ΥΠΕΘ Ανακοίνωση έναρξης διανομής διδακτικών συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2018-2019
22/10/2018: Διαγωνισμός φωτογραφίας με θέμα "Φυσικό και Αγροτικό περιβάλλον του Δήμου Ορεστιάδας"
22/10/2018: Πρόσκληση σε εκδηλώσεις της Φιλοπρόοδης Ένωσης Ξάνθης - Δράση: "Πολιτισμοί και παραδόσεις" (2 & 3/11/2018)
22/10/2018: Υποτροφίες της Ελβετικής κυβέρνησης για ξένους φοιτητές σε μεταπτυχιακό επίπεδο, για το ακαδ. άτος 2019-2020
22/10/2018: Σπουδές στο πανεπιστήμιο BUET του Μπαγκλαντές - Αιτήσεις σε προπτυχιακά προγράμματα μέχρι 31-12-2018
22/10/2018: Εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας
11/10/2018: Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών ακαδ. έτους 2018-2019 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
11/10/2018: Δομή Προσβασιμότητας και Συμβουλευτικής: Πληροφορίες για τις υπηρεσίες της προς τους φοιτητές του Δ.Π.Θ.
09/10/2018: Εγκύκλιος μετεγγραφών ακαδ. έτους 2018-2019 - Αιτήσεις στο ΥΠΕΘ ηλεκτρονικά από 10-10-2018 έως και 19-10-2018
08/10/2018: Προκήρυξη υποτροφιών για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό, κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
05/10/2018: ΕΡΓΑΖΑΚΕΙΟ ΊΔΡΥΜΑ - Υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους αριστούχους Λυκείου, για σπουδές σε ΑΕΙ
05/10/2018: ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - Χρηματικά βραβεία στα παιδιά εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών για το ακαδ. έτος 2017-2018
25/09/2018: Υποτροφίες από την κυβέρνηση του Μεξικού
18/09/2018: Προκήρυξη Υποτροφιών της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας (Ε.Ζ.Ε.) για μεταπτυχιακές σπουδές
10/09/2018: ΙΔΡΥΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ - Προκήρυξη Βραβείων για Διακεκριμένους Νέους Επιστήμονες Έτους 2019
10/09/2018: Διαγωνισμός φωτογραφίας
10/09/2018: 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας
06/09/2018: Ακαδημαϊκό ημερολόγιο για το πανεπιστημιακό έτος 2018-2019
06/09/2018: Διαπιστωτική πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
06/09/2018: Εκλογή εκπροσώπων των φοιτητών στα συλλογικά όργανα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας για το ακαδ. έτος 2018-2019
09/07/2018: Πράξη συγκρότησης της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ μέχρι τις 31-8-2018
09/07/2018: Ανάδειξη εκπροσώπων μελών ΔΕΠ των δυο Τμημάτων της Σχολής στην Κοσμητεία ΣΕΓΔ
28/06/2018: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Διαφημιστικό σποτ για την προβολή του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
18/06/2018: Πρωτοβουλία “Global Women in Music for Human Rights”
18/06/2018: Υποτροφίες για εκμάθηση της σερβικής γλώσσας
13/06/2018: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
12/06/2018: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
06/06/2018: Τελετή υπογραφής Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δημητριακών Ορεστιάδας "Η Ένωση" και της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ
05/06/2018: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ
05/06/2018: ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ για την εκλογή Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου στο ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
01/06/2018: Στεγαστικό επίδομα ακαδημαϊκού έτους 2017-2018
30/05/2018: Υποτροφίες της HELMEPA
25/05/2018: ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Προκήρυξη βραβείου "Εξαίρετης Πανεπιστημιακής Διδασκαλίας"¨- Προθεσμία: 29-06-2018
25/05/2018: FW: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΙΝΔΙΑΣ
24/05/2018: Υποτροφίες για εκμάθηση αραβικής γλώσσας
24/05/2018: Προκήρυξη διαγωνισμού ανάδειξης υποτρόφων ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 από τα έσοδα κληροδοτημάτων, που υπάγονται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών
16/05/2018: FW: ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ
16/05/2018: Υποτροφίες της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου για εκμάθηση Αραβικής Γλώσσας για το έτος 2018
16/05/2018: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών έτους 2018 για τις ανάγκες της Κοσμητείας και της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
16/05/2018: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών έτους 2018 για τις ανάγκες της Κοσμητείας και της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
11/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
11/05/2018: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης και πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων
17/04/2018: Πρόγραμμα 4ης επιστημονικής διημερίδας "Περιβαλλοντική Πολιτική και Φιλοσοφία" - Ορεστιάδα 5 - 6 Μαΐου 2018
15/03/2018: Μετεγγραφές αδελφών προπτυχιακών φοιτητών ακαδ. έτους 2017-2018. Εγκύκλιος ΥΠΕΘ
08/03/2018: Πρόσκληση σε ημερίδα για τις Βιομηχανικές καλλιέργειες στο Νομό Έβρου. Τετάρτη 14-03-2018
07/03/2018: Πρόγραμμα κρατικών υποτροφιών της Λετονίας - Αιτήσεις μέχρι 1-4-2018
07/03/2018: Εθνικό πρόγραμμα υποτροφιών της Σλοβακίας ακαδ. έτους 2018-2019
07/03/2018: Πρόγραμμα υποτροφιών Κορέας για μεταπτυχιακές σπουδές - Αιτήσεις μέχρι 16-03-2018
07/03/2018: Υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές από την Κίνα για το ακαδ. έτος 2018-2019
07/03/2018: Υποτροφίες σε Έλληνες υπηκόους στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδ. έτος 2018-2019
22/02/2018: Δηλώσεις συμμετοχής σε εργαστήριο συμβουλευτικής για την επικοινωνία και τη διαδραστικότητα των σχέσεων
06/02/2018: Πρόσκληση σε εκδήλωση για τη σηροτροφία και την παραγωγή μεταξιού, στις 7 Φεβρουαρίου 2018
31/01/2018: Υποτροφίες Ρουμανίας για το ακαδ. έτος 2018-2019
17/01/2018: Προκήρυξη 7 υποτροφιών Πανεπιστημίου Κρήτης για μεταπτυχιακές σπουδές - Κληροδοτήματος "Εμμανουήλ Σακλαμπάνη"
17/01/2018: Πρόγραμμα υποτροφιών ASEM-DUO Ταϋλάνδης (για τετράμηνη ανταλλαγή φοιτητών)
17/01/2018: 100 υποτροφίες για εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας - Προκήρυξη Ι.Κ.Υ.
12/01/2018: Πρόγραμμα υποτροφιών Ινδονησιακής Τέχνης και Πολιτισμού - Αιτήσεις μέχρι 25 Ιανουαρίου 2018
12/01/2018: Πρόγραμμα υποτροφιών Πανεπιστημίου ADA στο Μπακου του Αζερμπαϊτζάν - Αιτήσεις έως 5 Απριλίου 2018
12/01/2018: Πρόγραμμα χορήγησης υποτροφιών Πανεπιστημίου Hong Kong
12/01/2018: Χορήγηση υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές - Αιτήσεις μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2018
12/01/2018: Υποτροφίες Ινδονησίας
12/01/2018: Βραβείο Andre Corvisier για δικακτορικές διατριβές στη Στρατιωτική Ιστορία
12/01/2018: Πρόγραμμα Υποτροφιών Ινδονησίας - Αιτήσεις μέχρι 18 Φεβρουαρίου 2018
10/01/2018: Χορήγηση Υποτροφίας από την Ινδία σε Έλληνες φοιτητές
19/12/2017: Υποτροφίες Ουγγαρίας ακαδ. έτους 2017-2018
29/11/2017: Ημερίδα: "Προοπτικές στην καλλιέργεια αρωματικών φυτών - παρόν και μέλλον" στις 4/12/2017
24/11/2017: Ανακοίνωση εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.ΔΙ.Π. στα Συλλογικά Οργανα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ
24/11/2017: Ανακοίνωση εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Τ.Ε.Π. στα Συλλογικά Οργανα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ
24/11/2017: Ανακοίνωση εκλογών ανάδειξης εκπροσώπων μελών Ε.Ε.Π. στα Συλλογικά Οργανα της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του ΔΠΘ
20/11/2017: "Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας ΑΜΘ: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία" Ημερίδα Τ.Α.Α. στις 23-11-2017
20/11/2017: "Εργασιακές ευκαιρίες μετά το πτυχίο" - Ημερίδα Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων στις 22-11-2017
15/11/2017: Εκπαιδευτικά προγράμματα Japan Foundation με δυνατότητα οικονομικής υποστήριξης
10/11/2017: Διαγωνισμός καλλιτεχνικής έκφρασης και δημιουργίας για την Προαγωγή του Μητρικού Θηλασμού
08/11/2017: Εγγραφή εισαγομένων αθλητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση από 8/11 έως 20/11/2017
08/11/2017: Προκήρυξη εκλογών - υποβολή υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ για ανάδειξη εκπροσώπων τους στα συλλογικά όργανα της Σχολής
07/11/2017: Πρόγραμμα υποτροφιών Fulbright για το ακαδ. έτος 2018-2019 για Έλληνες Πολίτες
06/11/2017: Προκήρυξη εκλογών - υποβολή υποψηφιοτήτων μελών ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ και Δ/κού Προσωπικού, ως εκπροσώπων στη Σύγκλητο του ΔΠΘ
02/11/2017: Northwestern Polytechnical University International Winter School (Dec. 28 - Jan. 11) CHINA
02/11/2017: Προπτυχιακές Σπουδές στο Πανεπιστήμιο BUET (Bangladesh University of Engineering & Technology) 2017-2018
02/11/2017: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών (Diploma Master Phd) σε Αιγυπτιακά Πανεπιστήμια
01/11/2017: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
01/11/2017: Έναρξη δηλώσεων συγγραμμάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-2018 στο Πρόγραμμα ΕΥΔΟΞΟΣ
30/10/2017: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ Σ.Ε.Γ.Δ.
26/10/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Ενημερωτικές διαλέξεις για τους αγρότες του Έβρου από Καθηγητές της Σχολής
18/10/2017: ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΚΗΡΥΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ
09/10/2017: World Academic Expo - WAVE 2017 - Πρόσκληση συμμετοχής φοιτητών
09/10/2017: 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
06/10/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών 2017-2018
04/10/2017: Δικαιολογητικά εγγραφής Ελλήνων του Εξωτερικού
03/10/2017: ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ 2017-2018
02/10/2017: ΕΣΤΙΑ ΝΑΥΤΙΚΩΝ - Χρηματικά βραβεία φοίτησης στο ακαδ. έτος 2016-2017
27/09/2017: ΥΠΕΘ Εγγραφές Ελλήνων Πολιτών της Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης 2017
21/09/2017: ΙΚΥ Πρόσκληση συμμετοχής σε δωρεάν εξ' αποστάσεως σεμινάριο "Η μουσική στην απεξάρτηση"
20/09/2017: Χορήγηση στεγαστικού επιδόματος ακαδημαϊκού έτους 2016-2017.
20/09/2017: Υποτροφίες Ελβετίας για μεταπτυχιακούς φοιτητές για το 2018-2019
20/09/2017: Υποτροφίες Σλοβακικού Εθνικού Προγράμματος σε αλλοδαπούς
20/09/2017: Προθεσμία εγγραφής Αλλογενών - Αλλοδαπών 2017-2018
15/09/2017: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΛΟΓΩΝ ΚΟΣΜΗΤΟΡΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ
07/09/2017: Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης 2017
06/09/2017: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΙΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017
06/09/2017: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ 2017
28/07/2017: 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
12/06/2017: ΙΚΥ - Οικονομική Ενίσχυση Επιμ. Φοιτητών - ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υποβολής δικαιολογητικών μέχρι 19-6-2017
12/06/2017: ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2017-2018
12/06/2017: Υποτροφίες Ινδικού Συμβουλίου για την Αγροτική Έρευνα
12/06/2017: Προσωρινοί πίνακες επιλεγέντων και επιλαχόντων υποψηφίων Επιμελών Φοιτητών έτους 2016-2017
24/05/2017: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ στην 1η παράσταση της Θεατρικής Ομάδας Φοιτητών Ορεστιάδας
23/05/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ: Επίσκεψη της Χορευτικής Ομάδας Φοιτητών Ορεστιάδας στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας
12/05/2017: Ομιλία για τη μνήμη και την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου
12/05/2017: Πρόσκληση στο 2ο Γλέντι της Χορευτικής Ομάδας Φοιτητών Ορεστιάδας
05/05/2017: Προκήρυξη Υποτροφιών Ελληνικής Ένωσης Θαλασσίου Περιβάλλοντος - HELMEPA
05/05/2017: Συμπλήρωση προκήρυξης Προγραμμάτων Μορφωτικών Ανταλλαγών 2017
07/04/2017: Πρόγραμμα οικονομικής ενίσχυσης επιμελών φοιτητών/τριων που ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες ακαδ. έτους 2016-2017
04/04/2017: Εκπαιδευτικό διήμερο: "Οι μαθητές συναντούν τις Φυσικές Επιστήμες" 5 & 6 Απριλίου 2017 στην Ορεστιάδα
24/03/2017: 19o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας, 29, 30 & 31 Μαρτίου 2017 στην Ορεστιάδα
23/03/2017: 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
23/03/2017: Ημερίδα για την "Αμπελουργία" στις 28-3-2017
23/03/2017: Ημερίδα με θέμα "Οι Συνεταιρισμοί ως μέσο ανάπτυξης και προώθησης του πρωτογενούς τομέα", στις 23-3-2017
17/03/2017: Νέος κύκλος ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους αγρότες από το ΔΠΘ στην Ορεστιάδα
16/03/2017: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Επίσκεψη φοιτητών του Πανεπιστημίου Γαστρονομικών Επιστημών του Pollenzο Ιταλίας στον Έβρο
07/03/2017: Ημερίδα για την Τευτλοκαλλιέργεια και το Εργοστάσιο Ορεστιάδας της Ε.Β.Ζ. στις 10-3-2017
02/03/2017: Διημερίδα για τις "Στρατηγικές Ανάπτυξης του Πρωτογενούς Τομέα στο Νομό Έβρου" - Πρόσκληση & Πρόγραμμα
02/03/2017: Πρόσκληση για συμμετοχή στις δράσεις της Θεατρικής Ομάδας Φοιτητών Ορεστιάδας
22/02/2017: Ημερίδα για τα ΩΦΕΛΙΜΑ ΒΑΚΤΗΡΙΑ και την εφαρμογή τους στη Γεωργία
10/02/2017: Υποτροφίες χωρών της αλλοδαπής σε Έλληνες υπηκόους, στο πλαίσιο διμερών μορφωτικών συμφωνιών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
10/02/2017: Υποτροφίες για προπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Lingnan University του Hong Kong για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
10/02/2017: Υποτροφίες της Ουγγαρίας σε Έλληνες υπηκόους για μεταπτυχιακές σπουδές (MA) και διδακτορικό δίπλωμα (PhD) για το έτος 2017
10/02/2017: Προκήρυξη δύο (2) διαγωνισμών σε Πανεπιστήμια του Εξωτερικού, ακαδ. έτους 2014-15 από έσοδα κληροδοτήματος "ΚΩΝ/ΝΟΥ ΒΕΛΛΙΟΥ"
10/02/2017: Xορήγηση υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές από το πρόγραμμα υποτροφιών Πανεπιστημίου Ajerbaijan Diplomatic Academy (ADA) για το ακαδ. έτος 17-18
10/02/2017: Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριών
10/02/2017: Χορήγηση τριών (3) υποτροφιών σε Έλληνες φοιτητές για μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στην αγγλική γλώσσα από τo Beijing Institute of Technology (BIT) για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018
10/02/2017: Υποτροφίες για μεταπτυχιακά και διδακτορικά στο εσωτερικό από το κληροδότημα του ''Παν.Τριανταφυλλίδη''
24/01/2017: Ενημέρωση για το στεγαστικό επίδομα και τη συμμετοχή επί πτυχίω φοιτητών στην εξεταστική χειμερινού εξαμήνου 2016-2017
16/01/2017: ΥΠΕΘ Χορήγηση μιας υποτροφίας από την Ινδία για το ακαδ. έτος 2017-2018
16/01/2017: ΥΠΕΘ Χορήγηση υποτροφιών της Ινδονησίας για το ακαδ. έτος 2017
16/01/2017: ΥΠΕΘ Ενημέρωση σχετικά με υποτροφίες για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Τουρκία
12/12/2016: Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης για τη συγκρότηση επιτροπών έτους 2017
09/12/2016: Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Ιστορίας και Πολιτισμού της Ορεστιάδας "Ορεστιάδα: Διαδρομές στο Χρόνο"
07/12/2016: Ημερίδα με θέμα: "Συνεταιρισμός ΘΕΣγάλα: Συνεργατισμός και Καινοτομία"
07/12/2016: Πρόσκληση σε ανοιχτή εκδήλωση υγειονομικής ενημέρωσης για το AIDS
06/12/2016: ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΠΘ
06/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ"
06/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ"
06/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "ΤΙΜΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΚΕΤΩΝ"
06/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ Η.Υ ΚΑΙ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ"
06/12/2016: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια "ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ"
05/12/2016: Σεμινάριο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του ΔΠΘ στην Ορεστιάδα
11/11/2016: 19o Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Ζιζανιολογικής Εταιρείας - 2η Αναγγελία
11/11/2016: Εσπερίδα με θέμα "Το μανιτάρι, μια εναλλακτική καλλιέργεια"
11/11/2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Εσπερίδα για το μανιτάρι
03/11/2016: ΕΛΙΔΕΚ Προκήρυξη υποτροφιών για υποψήφιους Διδάκτορες
03/11/2016: Διαγωνισμός σκίτσου "Ο πλανήτης του άλλου πλανήτης όλων μας"
01/11/2016: Εγγραφές αθλητών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση 2016
21/10/2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Ενημέρωση αγροτών Πεντάλοφος
18/10/2016: ΕΛΙΔΕΚ Προδημοσίευση προκήρυξης υποτροφιών για Υποψήφιους Διδάκτορες
18/10/2016: Εστία Ναυτικών - Χρηματικά βραβεία σε τέκνα ναυτικών
14/10/2016: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ - Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους αγρότες του Βορείου Έβρου
14/10/2016: Εγγραφές εισαγομένων με σοβαρές παθήσεις 2016-2017
13/10/2016: Έναρξη μαθημάτων Χορευτικής Ομάδας Φοιτητών Ορεστιάδας
11/10/2016: Μετεγγραφές Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017
06/10/2016: Τελετή υποδοχής πρωτοετών φοιτητών της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας για το ακαδ. έτος 2016-2017
30/09/2016: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμερινού εξαμήνου Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
30/09/2016: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ χειμερινού εξαμήνου Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
30/09/2016: Εγγραφές Ελλήνων του εξωτερικού 2016-2017
26/09/2016: ΔΙΑΝΟΜΗ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ, ΚΩΔΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΗΣ - ΈΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 2016-2017
21/09/2016: Εγγραφές εισαγομένων ειδ. κατηγ. Αλλοδαπών - Αλλογενών 2016-2017
16/09/2016: Προθεσμία εγγραφής επιτυχόντων ειδ. κατηγορίας Αλλοδαπών - Αλλογενών
16/09/2016: Εγγραφή Ελλήνων φοιτητών Μουσουλμανικής Μειονότητας Θράκης
16/09/2016: Υποτροφίες σε Έλληνες φοιτητές για σπουδές στη Σλοβακία 2016-2017
16/09/2016: Υποτροφίες Μεξικού για Μεταπτυχιακές σπουδές και Έρευνα
16/09/2016: Υποτροφίες Μεξικού για Έλληνες φοιτητές 2017
06/09/2016: ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΤΕΓΑΣΗΣ - ΣΙΤΙΣΗΣ ΠΡΩΤΟΕΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2016-2017
06/09/2016: Υπηρεσία Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης Φοιτητών ΔΠΘ
01/09/2016: ΑκαδημαΙκό Ημερολόγιο 2016-2017
26/08/2016: Γραφείο Διασύνδεσης ΔΠΘ στην Ορεστιάδα
23/06/2016: Ανακοίνωση υποτροφιών στη μνήμη της Abigail Browne στον τομέα του κανονισμού επικοινωνιών στα γραφεία του Cullen international στις Βρυξέλλες για το έτος 2016