Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 9Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ ΣΕΓΔ 2021.pdf.pdf


12-07-2021 (skourets)