Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια με τίτλο "Προμήθεια εποπτικών μέσων διδασκαλίας της Κοσμητείας της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.-Υποέργο 9Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΕΡΓΟΥ 9 ΚΟΣΜΗΤΕΙΑ Σ.Ε.ΓΔ.2020.pdf.pdf


15-06-2020 (skourets)