Έναρξη υποβολής αιτήσεων για υποτροφίες της κυβέρνησης της Κίνας - Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: 1-4-2019Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. 1.a Υποτρ. Κίνας.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. 1.b Chinese Scholarship.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. 1.c China Exam.pdf


22-02-2019 (lpitiako)