ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προμήθεια ηχητικού εξοπλισμού της Κοσμητείας ΣΕΓΔΑκολουθούν 1 αρχεία:
1. INV SOUND 26.11.18.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΑΙΤΗΣΗ Υποβ. προσφοράς.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
3. ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΡΟΤΥΠΟ.pdf


26-11-2018 (lpitiako)