Ανακοίνωση διενέργειας δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών έτους 2018 για τις ανάγκες της Κοσμητείας και της Βιβλιοθήκης της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας

ΔΠΘ/ΣΕΓΔ/45446/627


Ακολουθούν 1 αρχεία:
1.Ανακοίνωση δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών 2018 signed.pdf.pdf

16/5/2018 3:00:45 μμ (Πιτιακούδη Τριανταφυλλιά)