"Αγροτικός Τομέας της Περιφέρειας ΑΜΘ: Ανάγκες, Προοπτικές και Χρηματοδοτικά Εργαλεία" Ημερίδα Τ.Α.Α. στις 23-11-2017Ακολουθούν 1 αρχεία:
1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23.11.2017.pdf
Ακολουθούν 1 αρχεία:
2. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 23.11.2017.pdf


21-11-2017 (lpitiako)