Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.

ΟΜΟΤΙΜΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Ευστάθιος Τσαχαλίδης - Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
Γεώργιος Βασιλείου - Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
Κωνσταντίνος Σούτσας - Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ (λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας)
Ελένη Κωτούλα - Συκά - Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΘΕΝΤΕΣ (ύστερα από παραίτηση)

- ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΕΣ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ζαφείρης Άμπας - Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης