Διατελέσαντες Κοσμήτορες και Πρόεδροι

ΚΟΣΜΗΤΟΡΕΣ της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ.
2013 - : Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
1999 - 2004: Κωνσταντίνος Σιμόπουλος - Καθηγητής Τμήματος Ιατρικής
2004 - 2008: Γεώργιος Βασιλείου - Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2008 - 2012: Σπυρίδων Κουτρούμπας - Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2013 - 2013: Ζαφείρης Άμπας - Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης
2013 - : Ευγενία Μπεζιρτζόγλου - Καθηγήτρια Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης

ΠΡΟΕΔΡΟΙ Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
1999 - 2005: Κωνσταντίνος Σίδερης - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2005 - 2007: Αθανάσιος Καραμπίνης - Καθηγητής Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών
2007 - 2010: Σάββας Τοκμακίδης - Καθηγητής Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
2010 - 2012: Αλκιβιάδης Δερβιτσιώτης - Αναπλ. Καθηγητής Τμήματος Νομικής
2013 - 2014: Κωνσταντίνος Σούτσας - Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
2014 - : Λάζαρος Ηλιάδης - Καθηγητής Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων