Κοσμητεία

Καλώς ήλθατε στον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Η Σχολή συστάθηκε το 2013 (ΠΔ 86/2013) και αποτελείται από το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Τμήμα Δασολογίας, Διαχείρισης Περιβάλλοντος & Φυσικών Πόρων. Αμφότερα τα Τμήματα της Σχολής εδρεύουν στην πόλη της Ορεστιάδας και άρχισαν τη λειτουργία τους το 1999.

Στόχος της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας είναι η παροχή σύγχρονης και υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης στους φοιτητές της και η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε αντικείμενα που σχετίζονται με τις επιστήμες της Γεωπονίας, της Δασολογίας και του Περιβάλλοντος.

Η Σχολή διαθέτει προσωπικό με υψηλά τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, το οποίο συμβάλει στην επίτευξη των παραπάνω στόχων.
Επίσης, η Σχολή μας ενθαρρύνει τους φοιτητές της να έχουν ενεργή ανάμειξη σε ποικίλες δραστηριότητες, πολιτιστικές, αθλητικές, κοινωνικές κ.ά., οι οποίες προάγουν την φιλία, την δημιουργικότητα και, εν τέλει, συμβάλλουν στην διαμόρφωση μιας καλύτερης φοιτητικής ζωής.

Από τον διαδικτυακό τόπο της Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας, αλλά και σε εκείνους των δύο Τμημάτων της, μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες που σχετίζονται με το διδακτικό και το ερευνητικό έργο που επιτελείται στη Σχολής μας, αλλά και ενημέρωση για όλες τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα.

Σπυρίδων Δ. Κουτρούμπας
Καθηγητής
Κοσμήτορας Σχολής Επιστημών Γεωπονίας & Δασολογίας

Η Κοσμητεία με την παρούσα σύνθεση απαρτίζεται από τους:
- Κοσμήτορα Καθηγητή Σπυρίδων Κουτρούμπα
- Πρόεδρο του Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης: Καθηγήτρια Ευγενία Μπεζιρτζόγλου
- Πρόεδρο του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων: Καθηγητή Λάζαρο Ηλιάδη

Γραμματειακή Υποστήριξη: Πιτιακούδη Τριανταφυλλιά