Επικοινωνία

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης
Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας
Κοσμητεία: Πανταζίδου 193
ΤΚ 68200 – Ορεστιάδα

Κοσμήτορας: Καθηγητής Σπυρίδων Κουτρούμπας
email: skoutrou@agro.duth.gr

Γραμματειακή Υποστήριξη: Πιτιακούδη Τριανταφυλλιά
Τηλ. +30 2552041162
Fax. +30 2552041191
email: lpitiako@ores.duth.gr